ХІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді».

ХІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді».
Young businesswoman and young businessman side-by-side in starting position and determined to win. Concepts: competition; corporate race; power struggle; battle of the sexes. Studio photography, isolated on white background.

Оголошено про початок проведення ХІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді»

 

З метою сприяння забезпеченню комплексного впровадження гендерної рівності та недискримінації до сфери освіти, визначення шляхів спрямування розвитку освіти на системне дотримання гендерного підходу, що забезпечуватиме її відповідність світовим демократичним засадам; посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності, шляхом розвитку та популяризації діяльності, узагальнення та розповсюдження досвіду мережі Гендерних центрів  ВНЗ за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, ГО «Молоді харків’яни» на базі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна у вересні жовтня 2017 року проводитиметься ХІ Регіональний науковий  конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді».

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених

«Ґендерна політика очима української молоді»

 

Мета Конкурсу: вивчення та розповсюдження кращих практик забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Основні питання, що пропонуються для науково-практичного аналізу:

  • гендерні стратегії: історія та сучасність;
  • гендерна рівність як чинник європейської інтеграції України;
  • гендерні аспекти сталого розвитку;
  • гендерний компонент у сферах безпеки та оборони, охорони здоров’я, екології, соціального захисту, освіти, культури та ін.;
  • питання протидії дискримінації за ознакою статі; шляхи подолання негативних традиційних гендерних стереотипів;
  • «Харків – місто рівних можливостей».

 

До участі у Конкурсі запрошується автори/авторки оригінальних наукових робіт віком до 35 років включно. Переможці будуть нагороджені дипломами

Кращі роботи за напрямом «Харків – місто рівних можливостей» будуть відзначені спеціальними призами.

Заявки на участь – надсилати до 30 вересня 2017 р.

Наукові роботи у вигляді статті (до 15 сторінок) або наукового повідомлення (4-5 сторінок)  надсилати до 15 жовтня 2017 року на адресу Оргкомітету (роздрукований примірник) та на два e-mail: Galyna.Fesenko@ kname.edu.ua; v.sychova@karazin.ua

 

За результатами Конкурсу планується видання збірника наукових робіт, що індексується у Google Scholar.

 Ґендерна політика очима української молоді (2016)

http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/d=5Fkonfgenderochummolo2016.html

 

Адреса Оргкомітету:

61002, Харків, Куликівський узв., 12, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Гендерний центр (адмін. корпус, каб. 228а), сайт: http://gc.kname.edu.ua.

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

в ХІ Регіональному конкурсі наукових робіт молодих вчених

«Гендерна політика очима української молоді»

 

Прізвище, Ім’я, По-батькові  
Місце навчання (ВНЗ, факультет, курс) або роботи (заклад, посада)  
Науковий керівник (П.І.Б, науковий ступінь, вчене звання)  
Назва конкурсної роботи  
Конт. телефон  
E-mail  

 

Вимоги до оформлення наукової роботи

       Наукові роботи друкуються українською мовою, подаються у друкованому (два примірники, формат А-4) та електронному форматах:

  • WinWord-97, шрифт – Times New Roman, розмір 14; інтервал між рядками – 1,25; вирівнювання по ширині, поля 25 мм з усіх боків; орієнтація сторінки: книжкова, абзац 1,25; сторінки не нумеруються;
  • перед і після назви роботи має бути пропуск в один рядок; по центру – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, нижче справа прізвище та ініціали автора(ів) та авторки(ок), наступний рядок – повна назва місця навчання/роботи. Через рядок – інформація про наукове керівництво; усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту); усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацом);
  • посилання подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]);
  • перелік джерел розташовується в порядку їх нумерації наприкінці статті після заголовку: Література.

вітаються бібліографічні посилання на статті/тези збірників «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (2003, 2007, 2013, 2015), «Гендерна політика очима української молоді» (2007-2016).