Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація

Запрошуємо взяти участь у роботі ХVІI Наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», що відбудеться 2 лютого 2018 року у Каразінському університеті.

Організатор конференції: факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі (присвячено українсько-німецькому року мов 2017/2018).

– Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика.

– Мова та культура у взаємодії. Етнолінгвістика.

– Параметри, стратегії й тактики дискурсу. Прагматика дискурсу.

– Концепт та його мовна репрезентація.

– Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика.

– Текст і жанр. Художні дискурси в літературознавстві

– Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах.

Робочі мови конференції: українська, східно- та західноєвропейські мови.

Подання матеріалів: до 20 листопада 2017 року.
Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-53-43