Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»

Мета конференції — інтеграція зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських організацій, представників державної виконавчої влади, бізнес-структур для вирішення сучасних проблем оптимізації регіонального розвитку, наукових досліджень з регіонального соціально-економічного розвитку, охорони навколишнього середовища, пошуку шляхів підготовки фахівців для оптимального розвитку регіонів, розробки планів та стратегій для майбутнього регіонального розвитку.

Наукові напрямки конференції: 

  • Методологія регіональних досліджень.
  • Міждисциплінарний підхід у розробці стратегій та планів оптимального розвитку регіонів.
  • Соціально-економічний розвиток регіонів.
  • Природно-ресурсний потенціал та регіональна екологічна політика.
  • Демографічні, міграційні та соціальні проблеми, проблеми розселення населення.
  • Освіта для оптимального розвитку регіону.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Подання заявок: до 1 жовтня 2018 року

Контактна інформація:

Телефон: +380 (57) 707-52-74 — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства,

+380 (50) 643-31-44 — Кандиба Юрій Іванович

E-mail: conference.region@gmail.com