ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

При підтримці: Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВа ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ТРАНСПОРТНої АКАДЕМІії УКРАЇНИ

ПАТ «УКРаїнська ЗАЛІЗНИЦя»

За участю: Conservatoire national des arts et métiers (France)

Institute of automatic control telematics of transport (Poland)

ПЕТЕРБУРЗЬКого ДЕРЖАВНого УНІВЕРСИТЕТу ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ

БІЛОРУСЬКого ДЕРЖАВНого УНІВЕРСИТЕТу ТРАНСПОРТУ

Відбудеться

ЧОТИРНАДЦЯТА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТАКОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

Український державний університет залізничного транспорту запрошує Вас взяти участь у роботі Чотирнадцятої науково – практичної конференції, націленої на об’єднання підприємств в умовах нових форм власності “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика” за секціями:

1. Індустріальні центри

2. Міжнародна транспортна інфраструктура

  1. Корпоративна логістика

4. Транспортні технології

5. Проблеми транспортного комплексу

6. Менеджмент і маркетинг на транспорті

7. Економіка підприємства

8. Загальноекономічні питання

9. Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

Шановні колеги!

Український державний університет залізничного транспорту запрошує Вас взяти участь у роботі Чотирнадцятої науково – практичної конференції, націленої на об’єднання підприємств в умовах нових форм власності “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика” за  секціями:
1. Індустріальні центри
Голова секції – д.е.н., проф. Дикань В.Л.
2. Міжнародна транспортна інфраструктура
Голова секції – д.е.н., проф. Токмакова І.В.
3. Корпоративна логістика
Голова секції – д.т.н., проф. Ломотько Д.В.
4. Транспортні технології
Голова секції – к.т.н., доц. Мкртичьян Д. І.
5. Проблеми транспортного комплексу
Голова секції –д.е.н., проф. Бараш Ю.С.
6. Менеджмент і маркетинг на транспорті
Голова секції – д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.
7. Економіка підприємства
Голова секції – д.е.н., проф. Дмитрієв І.А.
8. Загальноекономічні питання
Голова секції – д.е.н., проф. Дейнека О.Г.
9. Економічна психологія, етика, мораль і
культура бізнесу
Голова секції – д.е.н., проф. Компанієць В.В.

Для включення Вас у число учасників і Вашої доповіді до програми конференції, для своєчасного видання матеріалів Вам необхідно до 4 травня 2018р. надіслати заявку на участь, тези доповіді, та електронний варіант квитанції про сплату організаційного внеску. За підсумком конференції видається збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту “Вісник економіки транспорту і промисловості”, який входить до переліку ВАК та наукометричних баз: РІНЦ, УРАН, Index Copernicus.