Запрошуємо громадські організації до формування календарного плану на 2019 рік

Запрошуємо громадські організації до формування календарного плану на 2019 рік

Управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації формується на 2019 рік календарний план реалізації заходів державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання молоді.

Просимо інститути громадянського суспільства співпрацювати з Управлінням та запропонувати до 02 грудня 2018 року свої пропозиції в електронному та паперовому носіях щодо проведення на території області заходів з питань молоді, відповідно до Положення про реалізацію проекту або проведення заходу, яке додається.

Заходи повинні:

 • відповідати пріоритетним завданням, визначеним Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» (популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді; набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти); створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді); створення умов для забезпечення молоді житлом.)
 • направлені на розв’язання пріоритетних завдань  національно – патріотичного виховання таких, як:
 1. Формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості молоді.

Шляхи реалізації: проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою формування у дітей та молоді національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу, підвищення ролі української мови як національної цінності, усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань, розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності, профілактики негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей та молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

 1. Популяризація національної духовно-культурної спадщини.

Шляхи реалізації: проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів, видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метоюзбільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, підтримки та розвитку української національної держаної цінності самобутність, формування єдиного національно-культурного простору, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу.

 1. Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

Шляхи реалізації::проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, конференцій, форумів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метоюусвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань,поширення інформації про досягнення визначних особистостей українського державотворення, учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників Українського народу та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, збільшення кількості дітей та молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством.

 1. Збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Шляхи реалізації::проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою підвищення престижу військової служби, збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

 1. Підготовка громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”).

Шляхи реалізації::проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання, забезпечення належної організації Всеукраїнської гри.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про реалізацію проекту або проведення заходу

Розділ I

 1. Назва проекту, заходу _____________________________________________________________________
 2. Рівень проведення:

міжнародний, всеукраїнський, місцевий (потрібне підкреслити).

 1. Зміст проекту, заходу:

освітньо-виховний, інформаційно-просвітницький, експертно-аналітичний, культурологічний (потрібне підкреслити).

 1. 4. Строк реалізації проекту, проведення заходу:

початок ____________________________________________________________________________________

закінчення __________________________________________________________________________________

 1. 5. Місце реалізації проекту, проведення заходу ___________________________________________________
 2. 6. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту, проведення заходу

_____________________________________________________________________________________

 1. 7. Основні завдання проекту, заходу _________________________________________________________________________________
 2. 8. Очікуваний результат ______________________________________________________________________________

(зазначаються узагальнений висновок щодо реалізації проекту або проведення заходу, соціально-економічні результати реалізації проекту або проведення заходу із зазначенням ефективності та корисності, довгострокові результати проекту або заходу та перспективи використання результатів проектів, заходів після завершення їх реалізації, обов’язково включаються результативні показники в числовому вимірі)

_____________________________________________________________________________________

(у тому числі зазначається вплив проекту та заходу на жінок і чоловіків)

Розділ ІІ

 1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу

____________________________________________________________________________________

(найменування, підпорядкованість, місцезнаходження, телефон, факс)

 1. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту, проведення заходу

_____________________________________________________________________________________

(П.І.Б., місце роботи, посада, контактний телефон)

 1. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту, проведенні заходу

___________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс)

Розділ ІІІ

 1. Кількість учасників проекту, заходу __________________________________________________________

у тому числі:

жінок _______________________________________________, чоловіків ___

 1. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, проведення заходу, із зазначенням фаху

_____________________________________________________________________________________

 1. Сценарний план реалізації проекту, проведення заходу _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, заходу
№ з/п Назва Кількість Призначення
       
       
       

Розділ IV

 1. Загальний обсяг витрат ___________ грн,

у тому числі:

за рахунок коштів ______________ бюджету _________ грн;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством __________ грн.

 1. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі у проекті, заході або внесків за участь _______________________________________ грн.
 2. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту, проведення заходу

з/п

Найменування статті витрат Загальна сума,
грн
У тому числі:
за рахунок бюджетних коштів,
грн
за рахунок
інших джерел,
грн
         
         
  Усього