Вплив Сонячної активності на людину

Сонце є основним джерелом енергії для життя на Землі. Без його тепла і світла не існувало б життя. 

Енергія, що утворюється всередині сонця в результаті ядерного синтезу, досягає нас у вигляді електромагнітного випромінювання, яке охоплює всі довжини хвиль від гамма-променів до радіохвиль. 

Атмосфера Землі поглинає майже все гамма- та рентгенівське випромінювання Сонця та частину ультрафіолетового випромінювання. У певному географічному місці на сонячну радіацію впливають астрономічні фактори, такі як сезон, день року та метеорологічні умови (наприклад, температура, вологість, хмарність та аерозолі). 

На додаток до електромагнітного випромінювання та в тихих умовах сонце викидає постійну кількість сонячної плазми та магнітних полів, відомих як сонячні вітри. На орбіті Землі сонячний вітер має щільність близько 3 см-3, середню швидкість близько 400 км/с і середнє магнітне поле близько 5 нТл.

Наука про сонячну активність

Геліобіологія — це нова галузь науки, яка займається вивченням впливу сонячної активності на здоров’я людини та досліджує можливі механізми пояснення повідомлених зв’язків. В останні десятиліття багато дослідників вважають геомагнітні бурі, космічні промені та сонячні спалахи небезпечними для здоров’я людини. Вони встановили, що ці індикатори космічної погоди можуть відігравати роль у регулюванні зовнішніх факторів у здоров’ї людини. Результати геліобіології залучили вчених з різних галузей науки до більшої роботи в цій галузі. У цій короткій статті буде коротко представлено та обговорено поняття сонячної активності, космічної погоди та геліобіології. Будуть узагальнені основні висновки щодо впливу сонячної активності на здоров’я людини.

Досліди в сфері геліобіології

За останні 20 років геліобіологія стала предметом інтересу, який приваблює вчених з різних дисциплін. Були проведені численні дослідження, і докази свідчать про те, що активність космічної погоди має широкий спектр несприятливих впливів на здоров’я людини, таких як психічні захворювання, серцево-судинна смертність і захворювання неврологічної системи. З іншого боку, інші дослідження показали відсутність таких зв’язків. Незважаючи на те, що між цими дослідженнями були виявлені протиріччя, ця галузь досліджень стає все більш важливою в нинішньому контексті постійного ослаблення магнітного поля Землі.

Однією складною проблемою (більш суперечливою) у геліобіології є пошук механізмів, за допомогою яких різні події та процеси на Сонці можуть мати прямий чи непрямий вплив на здоров’я та фізіологію людини. Хоча було запропоновано декілька можливих механізмів для пояснення цього зв’язку, існує широко поширений скептицизм щодо реальності таких відносин.

Одним із запропонованих механізмів є вплив геомагнітних бур на електричні та магнітні поля Землі. Добре встановлено, що всі біологічні системи на Землі піддаються впливу зовнішніх і внутрішніх флуктуаційних магнітних і електричних полів широкого діапазону частот (0,1-10 Гц). Коливання на цих частотах близькі до частот багатьох внутрішніх органів. Ці коливання, активні магнітосферою та іоносферою через геомагнітні бурі, що є результатом подій сонячної активності, можуть більшою чи меншою мірою резонансно впливати на функції живих організмів на клітинному рівні. Фундаментальна складність при вивченні впливу коливань природних електричних і магнітних полів на здоров’я людини полягає в тому, що напруженість поля дуже мала. Коли геомагнітне середовище порушується, здається правдоподібним, що це може мати прямий або опосередкований вплив на фізіологію людини.

Інший можливий механізм пояснення зв’язку геомагнітних збурень і поведінки людини (депресія) передбачає зміну рівня мелатоніну в організмі через геомагнітні збурення.

Вплив космічної погоди на здоров’я людини було якісно та кількісно досліджено за допомогою двох кількісних показників: прямих і непрямих показників. Непрямими індикаторами є довгострокові медичні дані, такі як часовий розподіл викликів екстреної допомоги та госпіталізацій.

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕЛІОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За останні 20 років кілька наукових статей представили результати дослідження зв’язків між параметрами космічної погоди та здоров’ям людини. Деякі з цих результатів узагальнено нижче:

1) Високі значення геомагнітної активності негативно впливають на здоров’я серцево-судинної системи людини, що включає значні варіабельності частоти серцевих скорочень.

2) Збільшується кількість випадків змін кровотоку (підвищення систолічного та діастолічного артеріального тиску та епілептичних припадків) у періоди сонячної активності.

3) Випадки ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда збільшуються в періоди високої сонячної активності порівняно з роками з низькою сонячною активністю.

4) Різкі або раптові коливання геомагнітної та сонячної активності можуть діяти як стресори, які змінюють регуляторні процеси, такі як дихання, репродуктивність, і збільшують загальну смертність.

5) Кілька досліджень підтверджують ідею про те, що геомагнітні збурення знижують рівень мелатоніну в організмі людини.

6) Існують позитивні кореляції між захворюваннями неврологічної системи (наприклад, депресією та психічними захворюваннями) та геомагнітною активністю.

7) Сонячна активність впливає на стандартний метаболізм і моделі поведінки людей та інших видів.

8) Сонячні збурення пов’язані зі значним збільшенням госпіталізацій через спроби самогубства, вбивства та дорожньо-транспортні пригоди.

9) Дослідження крові обстежених пацієнтів показали, що в’язкість крові в період сонячної активності різко зростає, тому підвищується ризик розвитку патологічних захворювань серцево-судинної системи.

10) Встановлено зв’язок між сонячною активністю та деякими вродженими аномаліями, такими як синдром Дауна.

11) Коливання сонячної активності пов’язані з коливаннями концентрації вітаміну D.

12) Сонячна активність пов’язана з багатьма параметрами розвитку та гомеостазу новонароджених, такими як кількість народжень, кількість передчасних пологів, вага та довжина новонароджених, а також синдроми, пов’язані з хромосомними абераціями та виробництвом гормонів.

13) Сонячна активність може сприяти розвитку та бути тригером загострення нервово-психічних розладів, таких як шизофренія, хвороба Альцгеймера та розсіяний склероз

ВИСНОВОК

Результати геліо біологічних досліджень, проведених за останні 20 років, показали докази того, що сонячна активність має прямий чи опосередкований вплив на здоров’я людини. Хоча існують припущення щодо реальності таких зв’язків, результати привабили наукове співтовариство до геліобіології та спонукали їх до проведення додаткових досліджень у цій галузі та пошуку механізмів, які можуть пояснити такі взаємозв’язки.